Opšte informacije / General Information

Naziv Simpozijuma / Name XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine
16th Psychiatric Days of Bosnia and Herzegovina

Lokacija / Venue Hotel "Bosna"
Banja Luka (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina).
Banja Luka (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina).

Vrijeme održavanja / Dates21. - 23. septembar 2018. / September 21 - 23, 2018
Jezici / Languages Jezici naroda u Bosni i Hercegovini i engleski (simultani prevod nije obezbijeđen).
Official languages in Bosnia and Herzegovina and English (simultaneous translation is not provided).

Internet / Internet Besplatan WiFi biće dostupan tokom trajanja Simpozijuma.
Free WiFi connection will be available during the Symposium.

Mobilni uređaji / Mobille devices Svi učesnici se zamoljavaju da tokom trajanja Naučnog programa isključe ili utišaju sve svoje mobilne uređaje.
All participants are kindly asked to turn off or switch to silent mode all of their mobille devices/gadgets.

Odgovornost i osiguranje / Responsibility and Insurance Organizator ne može prihvatiti odgovornost za lične udese ili gubitak i/ili oštećenje privatne svojine učesnika.
Organizer cannot accept responsibility for personal damages or lost of the private property of the participants.

Valuta / Currency Domaća valuta je Konvertibilna marka (KM). 1€ = 1,95583 KM
Official currency in BiH is Convertible Mark (BAM). 1€ = 1,95583 BAM

Akreditovanje (KME) / Accreditation (CME) Svi registrovani učesnici koji su uplatili kotizaciju dobiće Sertifikat o učešću.
Stručni događaj je akreditovan kao Internacionalna konferencija kod Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (Rješenje br. 11/04-500-25-139/18, od 31.08.2018.) i svi učesnici će dobiti Uvjerenje sa KME bodovima, prema važećem Pravilniku (oralne prezentacije: prvi autor 15 bodova, koautori 8 bodova; poster prezentacije: prvi autor 10 bodova, koautori 7 bodova; ostali učesnici 6 bodova.
Simpozijumu je dodijeljeno 12 Edukativnih bodova Svjetske psihijatrijske asocijacije (WPA) od strane Odbora i Sekretara za edukaciju (WPA Educational Points Certificate)
Polaznici EPA Itinerant Course dobiće Sertifikat o učešću kao i Uvjerenje sa KME bodovima (akreditovan kod Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Rješenje br. 11/04-500-25-138/18, od 31.08.2018; voditelji 8 bodova; učesnici 5 bodova)
Certificate of Attendance for all registered participants with payed Registration Fee will be provided.
Scientific event has been accreditated by the Health Council in Ministry of Health and Social Welfare of Republic of Srpska as International Conference and all participants will receive Certificate with CME Points according current Book of Rules.
Symposium is awarded with 12 WPA Educational Points by the WPA Secretary foor Education and WPA Committee for Education (WPA Educational Points Certificate for all participants will be provided).
Participants at the EPA Itinerant Course will be awarded with Certificate of Attendance as well as Certificate with CME Points (accreditated by the Health Council of the Ministry of Health and Social Welfare of Republic of Srpska)

Podjela sertifikata / Certificates A. Simpozijum (na Registracionom pultu): Subota, 22. septembar 2018, 14.00 – 18.00
Nedelja, 23. septembar 2018, 09.00 – 13.00
Uslovi: uplaćena kotizacija, online i onsite registracija, popunjen Evaluacioni formular
A. Symposium's Certificates (at the Registration desk): September 22, 2018(14.00 – 18.00)
Sunday, September 22, 2018 (09.00 – 13.00)
Conditions: Registration fee paid, online and onsite registration, and filled Evaluation Form
Podjela sertifikata / Certificates B. EPA Itinerant Course (na kursu): Nedelja, 23. septembar 2018 u 12.00
Uslovi: uplaćena kotizacija za Simpozijum, registracija za učešće, završen kurs i predat popunjen Evaluacioni formular kursa
B. EPA Itinerant Course Certificates (at the course): Sunday, September 23, 2018 (12.00)
Conditions: Registration fee for Symposium paid, previous and onsite registration, completion of the course and provided filled Course Evaluation Form
Kako doći do Banja Luke / How to travel to Banja Luka Detaljno uputstvo / Detailed instructions .pdf

Socijalni program Simpozijma / Social activities and events

Ceremonija Otvaranja / Opening Ceremony Petak, 21. septembar 2018. u 18.00. / Friday, 21st September 2018 at 6 pm.
Prijem dobrodošlice / Welcome Reception Petak, 21. septembar 2018. u 20.00. / Friday, 21st September 2018 at 8 pm.
Svečana večera / Gala Dinner Subota, 22. septembar 2018. u 21.00 / Saturday, 22nd September 2018 at 9 pm.
Ceremonija zatvaranja i Oproštajni prijem / Closing Ceremony and Farewell Reception Nedelja, 23. septembar 2018. od 14.00 / Sunday, 23rd September 2018 from 2 pm.
Napomena / Note : Svi socijalni događaji (uz ručak i pauze za osvježenje) su uključeni u cijenu kotizacije.
All social activities (as well as lunch and refreshment breaks) are included in the Registration fee.

Kontakti / Contacts

Tehničke informacije /Technical information registracija, uplata kotizacije, rezervacija smještaja, Svečana večera, transferi, izdavanje računa, sponzorstva i otkazivanje:
registration, payments, accommodation, Gala Dinner, transfers, invoices, sponsorships and cancelations:
TRAVEL PLAN Kralja Petra I Karađorđevića 109, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 492 493 Mob.: +387 66 33 33 01
E-mail: office@travelplan.ba

Ostale informacije / Other information psihijatrijski.dani@upbih16dani.com

Tehničke informacije za prezentatore

Molimo pozvane predavače da Power Point svojih prezentacija predaju tehničkom osoblju Simpozijuma do dva sata prije određenog vremena za prezentaciju u Naučnom programu, a radi pravovremene pripreme za sesiju (za prve jutarnje sesije prethodnog radnog dana Simpozijuma, najkasnije do 17.00 časova.)
Svi izlagači poster prezentacija (autor ili koautor) obavezno treba da budu registrovani za učešće na Simpozijumu preko online obrasca i da imaju uplaćenu kotizaciju. Veličina postera ne treba prelaziti dimenzije 120 cmx90 cm (portrait). Dizajn postera je stvar vlastitog izbora autora rada.
Posteri se postavljaju u predviđenom prostoru između 11.30 i 12.00 sati, a uklanjaju između 18.30 i 19.30 sati. Nakon 19.30 časova zaostali posteri biće uklonjeni od strane tehničkog osoblja Simpozijuma, koje neće biti u prilici da ih sačuva. Stručna komisija će obilaziti postere u periodu 14.45 – 16.15 sati.

Technical information for presenters

All invited speakers are kidly asked to deliver their Power Point presentations to technical stuff no later than two hours before their session starts (for early morning sessions will be suitable to be delivered day before until 5 pm).
All presenters (author or co-author) of poster presentation must be registered online and have paid registration fee for the Symposium. Dimensions of posters (portrait) should be not excide 120 cmx90 cm. It is indepedent authors' choice of poster design.
Posters should be placed in the Poster Session Hall Piano in the morning (11.30am – 12am) and should be removed after 6.30 pm. All remainded posters after this time will be removed and disposed by technical stuff without possibility to be saved Poster Walks are scheduled on 2.45 pm – 4.15 pm.

Povezani događaji / Related events

XVII World Congress of Psychiatry www.wpaberlin2017.com
IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine www.upubih.com/4kongres
15. Mostarska psihijatrijska subota * PDF Obavještenje
CINP World Congress 2018 www.cinp.org/vienna
XIII WAPR World Congress 2018 www.wapr2018madrid.com
I Simpozij dječje i adolescentne psihijatrije BiH * PDF Obavještenje
17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior www.esssb17.org
18th WPA World Congress of Psychiatry www.wcp-congress.com/2018
31st ECNP Congress Barcelona www.ecnp.eu/2018
7. Hrvatski psihijatrijski kongres i 15. Hrvatski psihijatrijski dani www.7psihijatrijski-kongres2018.org
12. Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije * PDF Obavještenje
WPA Co-sponsored 6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting www.pzmak.com
45. Simpozijum Klinike za psihijatriju Beograd * PDF Obavještenje
IEPA 11 IEPA Conference Boston 2018 www.iepaconference.org/iepa11
8th World Congress on Women’s Mental Health www.iawmh2019.org
27th European Congress of Psychiatry www.epa-congress.org
14th World Congress of Biological Psychiatry www.wfspb-congress.orgg
XIX WPA World Congress of Psychiatry www.wcp-congress.com/2019
32nd ECNP Congress 2019.ecnp.eu